top of page

Privacy Policy

Gebruiksvoorwaarden website FDS

Het gebruik van de website van www.fds.be is onderworpen aan de hierna opgenomen gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van de website geldt als aanvaarding van deze voorwaarden. Deze laatste kunnen worden gewijzigd: de toepasselijke voorwaarden zijn die welke gelden op het ogenblik van elke verbinding. De website behoort toe aan Funktie & Dekoratie Systems NV, met maatschappelijke zetel te Industriepark Drongen 11 A, 9031 Drongen en met ondernemingsnummer BE0423.668.977.

GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Wij besteden veel aandacht aan onze website. Ondanks deze inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de informatie op de website volledig juist, nauwkeurig en actueel is. Deze gegevens kunnen dus enkel worden gebruikt als algemene informatie. Evenmin kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor (on)rechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of op basis van via de website ter beschikking gestelde informatie. De website kan bestanden van derden of hyperlinks of andere verwijzingen naar websites van derden bevatten. Onze onderneming is hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk. Voorts houden wij ons het recht voor om de inhoud van de website op elk ogenblik aan te passen, te wijzigen of aan te vullen.

INTELLECTUELE EIGENDOM

Het gebruik van de website verleent de gebruiker geen enkel intellectueel eigendomsrecht. De inhoud van de website en de ter beschikking gestelde informatie behoren tot de exclusieve intellectuele eigendom van de onderneming. De informatie die op de website kan worden geraadpleegd, de vormgeving, de teksten, tekeningen, foto’s, gegevens, logo’s, merken en andere elementen die worden weergegeven, zijn beschermd door het merkenrecht en/of het auteursrecht en/of andere geldende voorschriften, en mogen niet worden gereproduceerd in welke vorm en met welk middel dan ook. Elke inbreuk zal aanleiding geven tot rechtsvervolging.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Onze onderneming neemt haar verplichtingen inzake privacy en gegevensbescherming ernstig. Voor meer informatie kan u onze Data Protection Notice consulteren op onze website www.fds.be.

COOKIES

De website kan gebruik maken van cookies, die het mogelijk maken om informatie op te slaan om het gebruik van de website te vereenvoudigen. Het gebruik van cookies kunt u in uw browser beheren en/of uitschakelen. In dit laatste geval kan uw bezoek echter minder vlot verlopen. Het aanvaarden van cookies, via uw browser, kan daarnaast noodzakelijk zijn om delen van de website te bereiken die de identificatie van de gebruiker vereisen.

BELGISCH RECHT

Uw toegang tot, bezoek of gebruik van de website en deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de onderneming bevoegd.

POLITIQUE DE COOKIE

Ce site Web utilise des cookies.

Qu’est-ce qu’un cookie ?

Un cookie est un petit fichier de lettres et de chiffres qui est envoyé à votre ordinateur lorsque vous consultez un site Web. Le cookie se compose d’un code unique qui permet à un site web de reconnaître un utilisateur en fonction de l’appareil utilisé. Lors d’une prochaine visite sur le site Web, il conservera les informations de vos préférences en fonction des cookies (par exemple le choix de la langue, les entreprises préférées, les recherches effectuées récemment, etc.). Les cookies veillent enfin à ce que l’interaction entre le visiteur et le site web se déroule plus facilement et plus rapidement. En utilisant des cookies, le contenu de la publicité sur un site Web peut être plus pertinent pour le visiteur puisqu’il est adapté aux préférences du visiteur.


Quels cookies sont utilisés et quel est leur but ?

Cookies essentiels
Ces cookies sont essentiels pour pouvoir utiliser le site Web et ses différentes parties (par exemple la connexion, le choix de la langue).

Cookies pour les performances
Nous utilisons des cookies de performance pour rassembler des informations sur l’utilisation du site Web afin d’améliorer le contenu du site Web, l’optimiser et le rendre plus efficace.

Cookies pour les tiers
Deze cookies laten ons toe de inhoud en de werking van onze website te verbeteren, onder meer door het gebruik van Google Analytics, OpenStreetMap.

Délai de conservation des cookies
Les cookies sont conservés dans le navigateur durant une période maximale de 24 mois.

Gestion des cookies

Si vous souhaitez empêcher l’installation de certains cookies sur votre ordinateur, vous pouvez l’indiquer via les paramètres de confidentialité de votre navigateur. Il est possible de supprimer les cookies via les paramètres de confidentialité de votre navigateur.

bottom of page